מי, מה וכמה?


תוכן המאמר היה מעניין או עזר לכם? שתפו אותו

מי הם הגופים ובעלי המקצוע המעורבים בתהליך קבלת היתר לבניה והעלויות?
בתהליך קבלת ההיתר לבניה מעורבים לפחות 4 גופים סטטוטוריים ולפחות 3 בעלי מקצוע.

הגופים הסטטוטוריים המעורבים הם:
רשות מקרקעי ישראל, הוועדה המקומית לתכנון ובניה, המועצה האזורית (מחלקת הנדסה) והג"א – פיקוד העורף.

בעלי המקצוע המעורבים הם:
מודד, מהנדס קונסטרוקציה ואדריכל.

הגופים הסטטוטוריים:

 

רשות מקרקעי ישראל
בעל הקרקע עליה בנוי ביתנו (ברוב המקרים, למעט אדמות בבעלות פרטית). לפיכך עלינו לשלם לו דמי חכירה שמהוונים לתשלום חד פעמי, המחושב לפי מ"ר בנוי. התשלום נקבע ספציפית לכל מגרש ומגרש לפי פרמטרים שונים שנלקחים בחשבון כמו – מיקום המגרש, גודלו, אופיו וכד'.התשלום עבור שטח לשימוש עיקרי גבוה מזה שנשלם עבור שטח שירות. בארצנו,חלק מהישובים נכללים ברשימת אלו שמקבלים הנחה על המחיר מסיבות שונות (בדרך כלל אזורי עדיפות לאומית בדרגות שונות) ולכן נדרשים לשלם רק אחוז מסויים מהערך האמיתי למ"ר. באזור המועצה האזורית עמק יזרעאל למשל, משלמים בימים אלו רק 51% מערך הקרקע, סכום שנע סביב 500 ₪ למ"ר עיקרי לאחר ההנחה. עבור שטחי שירות נע המחיר סביב 300 ₪ למ"ר. המחיר המלא הוא כמעט כפול!
כל שנה נשקלת ההטבה הנ"ל מחדש והיא עשויה להתבטל , להשתנות או להמשך.

 
 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
הגוף האחראי על בדיקת התכניות ואישורן. גובה תשלום עבור הטיפול בבקשה להיתר בניה (פתיחת תיק ורוד), כ- 20% מהסכום הכולל ועבור היתר הבניה עצמו. הסכום להיתר עבור שטח עיקרי הוא כ- 31 ₪ למ"ר .

מחלקת הנדסה של המועצה האזורית
בודקת את תכניות הבקשה להיתר מבחינת חיבור והתאמה לתשתיות ציבוריות. לעיתים יש לשלם תוספת עבור היטל ביוב וחיבור לתשתיות, סכום שנע סביב כ- 67 ₪ למ"ר.

 

הג"א פיקוד העורף
הגוף שמאשר את פתרון המיגון לבית. לא כרוך בתשלום.

 

רשות העתיקות
גוף סטטורי, שלו מדיניות מגובשת בכל הקשור להיבטים חשובים בתחומי אחריותו, כגון אופי החפירה בקברים, חפירות הצלה ושימור המורשת הבנויה. רשות העתיקות מקבלת את רשימת המבקשים היתר בניה מידי הוועדה לתכנון ובניה ובמידה ומתעורר ספק באשר להמצאות עתיקות בשטח בו עתידים לבנות/להוסיף בניה, נדרשת פניה מסודרת אל הרשות על מנת שתבדוק את הנושא. רק אישור בכתב חתום בידי הגורם המוסמך ברשות העתיקות יהווה אישור לכך כי הגוש והחלקה כפי שצויינו על ידי הפונה נכללים או אינם נכללים בתחום אתר עתיקות מוכרז. לא כרוך בתשלום.

 

בעלי מקצוע:

מודד
מספק מדידה עדכנית של המגרש וכל מה שבנוי עליו. עלות מודד נעה סביב 1200 ₪.

מהנדס
מתכנן את הקונסטרוקציה למבנה ואחראי לביצועה. נדרש גם כאשר מגישים בקשה ללגליזציה לקיים. העלות משתנה לפי היקף העבודה המבוקשת ועשויה לנוע בין אלפים בודדים לעשרות אלפי שקלים.

אדריכל/ית
מתכננת את הפרוייקט, מגישה את הבקשה להיתר ומטפלת בה עד לקבלת ההיתר, מבצעת פיקוח עליון על הביצוע. העלות משתנה לפי היקף העבודה המבוקשת ועשויה לנוע בין אלפים בודדים לעשרות אלפי שקלים.

אדריכל/ית הישוב
בודק/ת באופן ראשוני ועקרוני את הבקשה להיתר, סביב 300 ₪ .

שמאי
לעיתים, אישור תכנית יביא לעליית שווי הנכס ותדרשו לשלם היטל השבחה כאחד התנאים לקבלת היתר. גובה ההיטל הוא מחצית מעליית השווי של המקרקעין, עקב האישור. עליית השווי תיקבע על ידי שמאי מקרקעין של הוועדה המקומית, כאשר לבעלים יש את הזכות לערער על עצם החיוב או על גובהו. בדיקת היטל השבחה נעשית כאשר כלולה בבקשה להיתר בקשה לשימוש חורג או להקלה.

כל המחירים המצוינים לעיל אינם כוללים מע"מ.

לצורך קבלת היתר בניה נדרש להפיק במכון העתקות כ- 10 עותקים של תכניות (גרמושקה) בד"כ. העלות הממוצעת להדפסת תכנית נעה סביב 100 ש"ח (תלויה באורך הכולל של התכנית).

בביצוע עצמו מעורבים אנשי מקצוע רבים שכפופים לקבלן ראשי או ישירות למזמין העבודה. עלות הביצוע משתנה כמובן בהתאם להיקף העבודה, אופייה (הצורך בביסוס, אינסטלציה וכו') ורמת הגמר המבוקשת. המחיר הממוצע של בניה חדשה נע סביב 4000 ש"ח למ"ר.

חשוב! הוסיפו על תקציב הבנייה 20% מהסה"כ על מנת לפצות על בלת"מים שכמעט תמיד מופיעים.

 

יש לכם שאלה שקשורה למאמר?

לחצו כאן למעבר לדף יצירת הקשר

תוכן המאמר היה מעניין או עזר לכם? שתפו אותו
 

נגישות