תכנון ובנייה


תוכן המאמר היה מעניין או עזר לכם? שתפו אותו

מהי 'תב"ע'?
תב"ע הם ראשי תיבות ל"תוכנית בינוי עיר".
זו היא תוכנית שמתווה את יעודי הקרקע ביישוב וקובעת את העקרונות התכנוניים בו.
בתב"ע יופיעו תחומי המגרש, אחוזי הבנייה המותרים, קווים עיצוביים כלליים ומחייבים.

מהו 'קו בניין'?
זהו הגבול שעד אליו מותר לבנות בתוך תחומי המגרש. קו הבניין יהיה מרוחק לרב 3 – 5 מטרים מגבול המגרש.
ישנם יוצאים מן הכלל כגון: מבני עזר ומחסנים שלעיתים מותר למקמם מחוץ לקו הבניין והדבר תלוי בתוכנית הבינוי (תב"ע) של היישוב.

מהם 'אחוזי בנייה מותרים'?
זהו השטח המקסימאלי שמותר לבנייה בתחומי המגרש, נגזר מגודל המגרש ומתייחס לכלל קומות המבנה.

מהי 'תכסית'?
זהו השטח המותר לבנייה על פני הקרקע, בשטח זה אין כוללים מרפסות בלתי מקורות ,משטחים מרוצפים, שבילים וכד'.

מהן כוללות 'זכויות הבנייה'?
זכויות הבנייה הן השטח המותר לבנייה על פי אחוזי הבניה המותרים ושטח התכסית המוגדרים בתב"ע.

מהו 'שטח עיקרי'?
זהו השטח המותר לבנייה לצורך מגורים המחושב בהתאמה לאחוזי הבנייה.

מהו 'שטח שירות'?
זהו שטח למתרות אחסנה, מערכות טכניות, חניות מקורות וכד' המחושב בהתאמה לאחוזי הבנייה.

מהו 'היתר בנייה'?
היתר בנייה הוא האישור שמקבלים מרשויות התכנון והבנייה לביצוע הבנייה המבוקשת בין אם מדובר בבניה חדשה או בתוספת בנייה בבית קיים.
המסמכים המוגשים לצורך קבלת היתר בניה כוללים: תוכניות המבנה ואישורים מגופים שונים מאוחסנים כולם בתיק קרטון בצבע ורוד ומכאן שמו "תיק ורוד"
טרם קבלת ההיתר אסור להתחיל בעבודה מכל סוג שהיא.
תוקף ההיתר הוא ל- 3 שנים וניתן להעריך אותו פעמיים בשנה נוספת (למקס' 5 שנים)

האם העמדת מחסן פלסטיק בחצר, קרוי חניה או תוספת פרגולה מחייבים בהיתר בניה?
כן. כל סוג של מבנה בין אם קבוע או נייד ובין אם פתוח או סגור מחייב קבלת היתר בנייה.
כולל מחסנים, פרגולות, חניות, חדרים למתקנים ומערכות טכניות, גגון לטרקטורון ואופניים וכד'

האם מותר לקרות פרגולה קיימת ברשת צל או בד?
מותר. בתנאי שנשמרת מידת העברת אור וגשם של 60%.
כל קירוי צפוף יותר משנה את הפרגולה לגג בהגדרתו ומחייב היתר בנייה חדש.

כמה זמן נמשך שיפוץ?
הדבר תלוי בסוג השיפוץ.
למידע מורחב גשו אל המאמר: לקראת שיפוץ או הרחבת הבית / בניית קומה שנייה

כמה זמן עשוי להמשך תהליך של הרחבת בית?
מאחר שתהליך שכזה מחייב מעורבות של גופי התכנון והבנייה הרי שהוא יחסית ארוך ונע בין 9 חודשים לשנה ויותר, כולל תכנון, הגשת בקשה וקבלת היתר בניה וביצוע.

האם מותר לי לבנות בכל מקום במסגרת גבולות שטח המגרש שלי?
לא. מותר לבנות רק בתחום קו הבניין במגרש (למעט מחסנים ומבני עזר) בהתאם לאחוזי הבנייה המותרים ובהתאם לשטח התכסית המותר.

האם יש הגבלה לגבי גודל תוספת הבנייה המותרת בתחומי המגרש שלי?
כן. תוספות בנייה מותרות בשני מקרים:
1) כאשר ישנן זכויות בנייה שלא נוצלו בנכס.
2) כאשר ניתנות זכויות בנייה נוספות כתוצאה מאישור תוכנית בנין עיר חדשה.

מהו היטל השבחה ומתי נדרשים לשלם אותו?
היטל השבחה הוא מס שבעל הנכס נדרש לשלם כאשר ערך בביתו שינוי אשר העלה את שווי הנכס (בין אם השינוי בוצע בפועל או רק התקבל אישור לתוכנית עתידית). בבואנו לבקש היתר בניה, יבדוק שמאי הוועדה את הצורך בהיטל השבחה.
במקרים בהם מבקש ההיתר סבור כי ההיטל שנקבע לו גבוה מידי ניתן לערער על כך ולעיתים אף לבטל את ההיטל.

 

יש לכם שאלה שקשורה למאמר?

לחצו כאן למעבר לדף יצירת הקשר

תוכן המאמר היה מעניין או עזר לכם? שתפו אותו
 

נגישות